Neidio i'r prif gynnwy

Cwestiynau Cyffredin OpenAthens

A fydd y defnyddiwr yn cael ei hysbysu os oes ganddo gyfrif OpenAthens eisoes?

 

Pan fydd defnyddiwr yn dewis yr opsiwn GIG Cymru newydd ac yn mewngofnodi gyda'i gyfeiriad e-bost GIG Cymru, mae'n creu cyfrif “cysgodol” ynghlwm wrth y defnyddiwr GIG Cymru hwnnw, yn hytrach na chyfrif yn OpenAthens.  Ni fydd yn rhybuddio’r defnyddiwr os oes ganddo gyfrif hunan-gofrestru eisoes, hyd yn oed os oedd ei gyfrif blaenorol hefyd wedi’i gofrestru gyda’r un cyfeiriad e-bost GIG Cymru. Bydd manylion mewngofnodi y ddau gyfrif yn ddilys.

 

Pan sefydlir cyfrif newydd

 

Sut mae cyfrifon yn cael eu creu ar gyfer defnyddwyr newydd?


Os daw defnyddiwr e-Lyfrgell newydd i gael mynediad am y tro cyntaf, gall ddewis mewngofnodi gyda'i gyfeiriad e-bost a chyfrinair GIG Cymru a bydd OpenAthens yn creu cyfrif cysgodol yn awtomatig o set fach iawn o fanylion a gedwir yng nghyfeiriadur GIG Cymru, (enw, cyfeiriad e-bost, sefydliad).

Gall defnyddwyr hefyd ddewis dal i hunan-gofrestru fel y gwnaethant o'r blaen.

A fyddant yn cael e-bost yn cadarnhau bod y cyfrif wedi’i sefydlu? Os felly, sut olwg fydd ar hyn (a allwch chi rannu drafft?  Ar hyn o bryd gall gweinyddwyr lleol ychwanegu gwybodaeth ychwanegol at yr e-bost hwn.)
 

Na, ni fydd unrhyw un sy'n mewngofnodi i ddefnyddio ei gyfeiriad e-bost a'i gyfrinair GIG Cymru yn derbyn e-bost yn cadarnhau bod ganddo gyfrif OpenAthens. Mae hyn oherwydd ei fod mewn gwirionedd yn mewngofnodi i Gyfeiriadur Gweithredol GIG Cymru sy'n cyfathrebu ag OpenAthens i gynhyrchu cyfrif “cysgodol” ac i awdurdodi mynediad. O ganlyniad, nid yw defnyddwyr o reidrwydd yn gwybod eu bod hyd yn oed yn defnyddio'r system OpenAthens.

Os defnyddir cyfrinair Nadex, a fydd yn newid yn rheolaidd yn unol â'r cyfrif cymru? Neu ai cyfrinair cychwynnol yw hwn a bydd defnyddwyr yn cael eu hannog i'w newid wrth fewngofnodi gyntaf?
 

Bydd defnyddwyr yn mewngofnodi i Gyfeiriadur Gweithredol GIG Cymru, nid OpenAthens.  O'r herwydd, ni chedwir cyfrinair yn system OpenAthens. Yn unol â pholisi GIG Cymru, mae defnyddwyr yn diweddaru'r cyfrineiriau hyn bob 3 mis.

 

Mae gan ddefnyddwyr OpenAthens sy’n hunan-gofrestru yr opsiwn i fewngofnodi gyda chyfrif e-bost os ticiwyd y blwch pan sefydlwyd y cyfrif ar y cychwyn. A fyddai hwn wedyn yn gyfrif gwahanol?


Byddai, os oes gan ddefnyddiwr hunan-gofrestredig OpenAthens cyfredol yr opsiwn i fewngofnodi gyda'i gyfeiriad e-bost, bydd y cyfrif hwn yn wahanol i'r cyfrif a gynhyrchir yn awtomatig pe bai wedi mewngofnodi trwy Gyfeiriadur Gweithredol GIG Cymru gan ddefnyddio ei gyfeiriad e-bost a chyfrinair GIG Cymru, hyd yn oed os yw'r cyfeiriadau e-bost yr un peth.

Y defnyddiwr sy'n penderfynu pa gyfeiriad e-bost (mewngofnodi) i'w ddefnyddio pan fydd yn dewis gyntaf rhwng GIG Cymru neu OpenAthens. 

Enghraifft:          Mae defnyddiwr wedi hunan-gofrestru ar gyfer OpenAthens gyda'i gyfeiriad e-bost GIG Cymru, ac yna mae’n defnyddio'r opsiwn mewngofnodi newydd i greu cyfrif newydd. Os bydd y defnyddiwr yn dewis yr opsiwn OpenAthens yn y dewis cychwynnol, pan fydd yn mewngofnodi ac yn ceisio defnyddio ei gyfrinair GIG Cymru, ni fydd yn gweithio, oherwydd gan ei fod yn OpenAthens bydd yn chwilio am gyfrinair cyfrif OpenAthens hunan-gofrestredig.

Pan fydd defnyddiwr yn cyrchu adnoddau yn uniongyrchol (e.e. gan Google, yn hytrach na gwefan y llyfrgell) ni chynigir yr un opsiynau mewngofnodi OpenAthens iddynt ar unwaith.

 

Bydd hyn yn amrywio o blatfform i blatfform, ond fel rheol gyffredinol, gall defnyddwyr edrych am yr opsiwn “Login”, a dewis “OpenAthens” neu “Institutional login”.  Y sgrin fewngofnodi OpenAthens y bydd hyn yn ei chynhyrchu fydd y fformat clasurol y gall defnyddwyr hunan-gofrestredig ei ddefnyddio fel arfer.

Sgrîn Enghreifftiol 1

 

 

Sgrin Enghreifftiol 2

 

 

 

Fodd bynnag, ar gyfer defnyddwyr sy'n dymuno defnyddio'r dull mewngofnodi newydd, bydd angen iddynt ddod o hyd i'r sefydliad ar y pwynt hwn a dewis eu Bwrdd Iechyd neu Ymddiriedolaeth briodol.

 

Sgrin enghreifftiol 3

 

 

 

Nid yw gwefan benodol yn rhoi’r opsiwn i mi agor OpenAthens neu ‘Institutional Login’, yn lle hynny dim ond “Shibboleth” a gynigir?

 

Dylai defnyddwyr barhau i allu cyrraedd y sgrîn fewngofnodi briodol trwy ddewis “Shibboleth” pan nad oes opsiynau eraill ar gael. Yn yr achos hwn, dylai defnyddwyr chwilio yn y rhestr ar gyfer “OpenAthens Federation”.

 

Rwyf newydd ymuno â'r e-Lyfrgell, ond rwyf eisoes wedi cofrestru ar gyfer cyfrif personol gyda [BMJ] gan ddefnyddio fy nghyfeiriad e-bost. Hoffwn fanteisio ar danysgrifiad GIG Cymru yn lle hynny.

 

Yn y rhan fwyaf o achosion, gellir trosglwyddo gosodiadau cyfrifon. Defnyddiwch y botwm “Contact Us” perthnasol ar wefan y cyhoeddwr a ddymunir (e.e. BMJ) a byddant yn gallu gwneud hyn ar eich rhan.

 

A allaf ddefnyddio SSO ac OpenAthens yn gyfnewidiol?

               

O safbwynt technegol, gallwch, er y byddem yn eich cynghori i beidio â gwneud hyn.  Bydd pob cyfrif yn unigryw ac yn gysylltiedig â'i set o ddewisiadau ei hun a chwiliadau wedi'u harbed. Byddwch yn osgoi dryswch trwy gadw at un ffordd o fewngofnodi, pa un bynnag y byddwch yn dewis ei defnyddio.