Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau Hawlfraint

Beth yw Cytundeb Trwydded Hawlfraint (CLA) a pham mae’n bwysig? 

Mae e-Lyfrgell GIG Cymru yn rheoli Cytundeb Trwydded Hawlfraint (CLA) a Mwy ar gyfer GIG Cymru. Mae hyn yn golygu bod gennym un drwydded sy’n cwmpasu holl staff a chontractwyr GIG Cymru, gweithwyr a rheolwyr Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, ac Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru ac mae gennym ganiatâd i gopïo a rhannu’r e-adnoddau a deunyddiau wedi’u hargraffu sydd ar gael ledled Cymru.  

Darllenwch y telerau ac amodau llawn yma

Am ragor o wybodaeth:

Gweminarau Rhagarweiniol

https://www.cla.co.uk/nhs-wales-licence

Canllawiau Copïo ar gyfer GIG Cymru

Canllawiau Copïo ar gyfer GIG Cymru (Cymraeg)

Cytundeb Trwydded Plws 2023 ar gyfer y GIG yng Nghymru Redacted.pdf

Cefnogaeth Bellach:

Os oes gennych fynediad at wasanaeth Llyfrgell, Gwybodaeth, Deallusrwydd neu Dystiolaeth, efallai y gallwch ofyn i’w timau eich cefnogi i gael mynediad at erthyglau penodol drwy’r gwasanaeth dosbarthu dogfennau sydd ar gael fel rhan o danysgrifiad CLA a Mwy a reolir gan e-Lyfrgell GIG Cymru . Cysylltwch â'ch gwasanaeth lleol yn y lle cyntaf am gefnogaeth.  

Oes gennych chi gwestiynau o hyd? e-bostiwch elibrary@wales.nhs.uka bydd y tîm yn ymdrechu i gysylltu â chi cyn gynted â phosibl.