Neidio i'r prif gynnwy

Chwilio Llenyddiaeth

Newyddion
Mae tymor e-Gyfnodolion newydd wedi cyrraedd

Mae e-Lyfrgell GIG Cymru yn croesawu mynediad newydd i gannoedd o e-Gyfnodolion - 08/02/2024

Mae e-Lyfrgell GIG Cymru yn falch o gyflwyno tymor e-Gyfnodolion newydd. Gallwch agor nifer o e-Gyfnodolion newydd ynghyd â rhai wedi’u hadnewyddu. Rydym wedi ehangu ein casgliadau i’ch galluogi chi i ddarllen llawer o'r erthyglau sydd eu hangen arnoch, pan fo’u hangen nhw arnoch chi.   

Cewch fynediad cyflym gan ddefnyddio catalog LibrarySearch drwy https://elh.nhs.wales/. Teipiwch deitl eich cyfnodolyn, neu eiriau allweddol i'ch helpu i ddarganfod erthyglau testun llawn.  Fel adnoddau e-Lyfrgell eraill, gallwch gael mynediad ar unwaith pan fyddwch wedi cysylltu â rhwydwaith GIG Cymru, neu drwy fewngofnodi i'ch cyfrif OpenAthens GIG Cymru. Os ydych chi'n newydd i’r broses mewngofnodi i e-adnoddau, mae'n hawdd creu cyfrif. Darllenwch sut i ddechrau arni gyda'ch cyfrif OpenAthens GIG Cymru

 

Mae LibrarySearch yn offeryn catalog llyfrgell a rennir, y gallwch ei ddefnyddio i ddod o hyd i erthyglau, e-Gyfnodolion, e-Lyfrau ac adnoddau ffisegol hefyd. Defnyddir LibrarySearch ar y cyd ar draws GIG Cymru ar gyfer Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth a chaiff ei reoli gan Brifysgol Caerdydd. I gael y gorau o ddefnyddio'r offeryn hwn siaradwch â Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth GIG Cymru.  Mae tîm e-Lyfrgell GIG Cymru hefyd yma i'ch cefnogi. Anfonwch e-bost at elibrary@wales.nhs.uk i gysylltu â’r tîm. 

Rhannwch eich syniadau ar gyfer tyfu ein casgliadau gyda theitlau, e-Lyfrau, ac unrhyw adnoddau digidol newydd yr hoffech eu gweld yn e-Lyfrgell GIG Cymru drwy anfon e-bost at elibrary@wales.nhs.uk   

Canllawiau Anawsterau Llyncu wedi'u hychwanegu at NEWT

Canllawiau Anawsterau Llyncu wedi'u hychwanegu at NEWT - 08/02/2024

Mae tîm canllawiau NEWT wedi datgan yn ddiweddar eu bod wedi cyhoeddi’r canllawiau newydd ar Anawsterau Llyncu ar NEWT.

Mae hon yn adran sy’n rhad ac am ddim i’w chyrchu ac mae’n ymdrin â rheoli gweinyddu meddyginiaethau i gleifion:

  • Sydd ag anawsterau llyncu
  • Sydd angen hylifau sydd wedi’u tewhau

Canllawiau NEWT - Anawsterau llyncu

 

Mae mynediad llawn at Ganllawiau NEWT ar gael trwy eich e-Lyfrgell GIG Cymru ac mae angen enw defnyddiwr a chyfrinair penodol pan nad ydych ar rwydwaith GIG Cymru. Os oes angen mynediad at NEWT arnoch, cysylltwch â thîm e-Lyfrgell GIG Cymru elibrary@wales.nhs.uk i gael gwybodaeth mewngofnodi gyfredol.

 

Dweud eich dweud!

A yw ein Canllawiau yn cael effaith ar eich gwaith? Ydy'r canllawiau hyn yn gweithio i chi?

Mae angen i e-Lyfrgell GIG Cymru wybod sut rydych chi'n teimlo am y canllawiau rydym yn tanysgrifio iddynt.

Mae eich adborth yn ein helpu i ddeall yr effeithiau, os o gwbl, y maent wedi'u cael ar eich gwaith ac yn eich rolau. Rydym hefyd am fanteisio ar gyfleoedd i ddatblygu.

Ffurflen adborth Canllawiau e-Lyfrgell GIG Cymru

Springer

Gweminarau

AI in Healthcare

ProQuest Dialog

Canllawiau Fideo : Darganfod Ffynonellau Meddygol - Cyfres Hyfforddiant ProQuest

Gweminar: AMED ar ProQuest

Gweminar: Sefydlu ar ProQuest Dialog

Gweminar: Embase a Medline i Ddechreuwyr (2021)

Gweminar: Embase a Medline for Advanced (2021)

 

Gweminar: Medline ar ProQuest (Deialog ac Academaidd)

ProQuest Academic

Canllawiau Fideo: Darganfod Ffynonellau Meddygol - Cyfres Hyfforddiant ProQuest

Gweminarau:

ProQuest: Dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch yng Nghronfa Ddata Gweinyddu Gofal Iechyd ProQuest

ASSIA ar ProQuest

Medline ar ProQuest (Deialog ac Academaidd)

Gwybodaeth Psyc ar ProQuest (2020)

PsycInfo a Medline ar ProQuest i Ddechreuwyr (2021)

Effeithiau cymdeithasol a seicolegol y pandemig: adolygiad llenyddiaeth uwch ar ProQuest (2021)

OVID

 

Medline ar Ovid (2023)

Medline - cyflwyniad

Rhyngwyneb newydd ar Ovid (2022)

Porth Offer ac Adnoddau Ovid

 

Mark Allen

Fideos

Writing for Publication

Llyfrgell Cochrane

Canllawiau mynediad ar sut i ddefnyddio'r gronfa ddata yma.

Gweminarau:

Wiley: Cyflwyniad i Lyfrgell Newydd Cochrane

Clinical Key