Neidio i'r prif gynnwy

OpenAthens

Offeryn dilysu yw OpenAthens sy’n galluogi mynediad ag awdurdod at e-Adnoddau, ac mae’n eiddo i Jisc. Bydd angen cyfrif OpenAthens arnoch i gael mynediad at e-Erthyglau, cronfeydd data a Crynodebau Tystiolaeth drwy Safle Mewnrwyd e-Lyfrgell GIG Cymru wrth gael mynediad mewn mannau nad ydynt yn eiddo i GIG Cymru. Mae’n bosibl y bydd angen cyfrif OpenAthens ar gyfer rhai e-Adnoddau ar y safle hefyd.

 

Eich hawl am gyfrif OpenAthens GIG Cymru

 

I gofrestru am gyfrif OpenAthens er mwyn cael mynediad at adnoddau e-Lyfrgell GIG Cymru, rhaid eich bod wedi’ch cyflogi gan GIG Cymru, yn meddu ar gontract anrhydeddus â GIG Cymru, neu fod wedi’ch cyflogi gan Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol neu Adran Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru. Gellir dod o hyd i restr lawn o ddefnyddwyr awdurdodedig yma. Noder y gallai’r rhestr o ddefnyddwyr awdurdodedig amrywio ar gyfer tanysgrifiadau Byrddau Iechyd lleol, Ymddiriedolaethau neu Adrannau i e-Adnoddau.

 

Bydd e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru ac OpenAthens/Eduserv yn eich caniatáu i gofrestru ar gyfer cyfrif personol OpenAthens, ar yr amod eich bod yn cytuno â’r canlynol: 

  • Cadw eich cyfrif OpenAthens yn gyfrinachol a pheidio â gadael i unrhyw drydydd parti ei ddefnyddio Bydd hyn yn golygu y gallai unrhyw un sy’n torri hyn gael ei wahardd neu ei gyfyngu rhag defnyddio ei gyfrif OpenAthens
  • Defnyddio’r cyfrif dim ond at y dibenion y cafodd ei gyflwyno i chi gan eich sefydliad. Hynny yw, er mwyn cael mynediad at e-Adnoddau sydd wedi’u trwyddedu i e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru neu eich Bwrdd Iechyd lleol, Ymddiriedolaeth neu Adran
  • Cytuno y gallai OpenAthens/Eduserv gasglu, storio a defnyddio gwybodaeth amdanoch chi yn unol â’u polisi preifatrwydd
  • Cytuno y gallai OpenAthens/Eduserv gasglu, storio a defnyddio gwybodaeth amdanoch chi yn unol â’u polisi preifatrwydd ac y bydd yr wybodaeth yn hygyrch i’ch gweinyddwr OpenAthens lleol yn ogystal â’r gweinyddwr cenedlaethol sydd oll yn gyfrifol am gynnal y system a rhoi gwybodaeth i chi am eich cyfrif OpenAthens a’r e-Adnoddau sydd ar gael.
  • Deall os nad ydych yn cydymffurfio â’r amodau hyn, gallech fod yn destun gweithdrefnau disgyblu a chamau cyfreithiol, a bod e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru yn cadw’r hawl i gymryd camau cyfreithiol yn erbyn unrhyw unigolyn sy’n achosi iddo fod yn rhan o achos cyfreithiol oherwydd ei fod wedi torri ei gytundebau trwyddedu

Bydd cofrestru am gyfrif OpenAthens GIG Cymru yn golygu eich bod yn cytuno â’r uchod a Thelerau ac Amodau e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru.

 

 

Cliciwch yma i gofrestru am gyfrif.