Bwletin Ymwybyddiaeth Gyfredol gan Mark Allen Healthcare (Gorffennaf 2020)

Mae Gweithwyr Iechyd Proffesiynol ar draws y GIG yn cymryd rhan weithredol mewn helpu miloedd o gleifion bob blwyddyn i reoli poen yn effeithiol. Mae hon yn elfen hanfodol o ddarpariaeth gofal – trwy sicrhau diagnosis cywir ac ymyriadau cynnar, gall gweithwyr proffesiynol leihau difrifoldeb poen a'r risg o gyflyrau cronig, yn ogystal â gwella ansawdd bywyd ac iechyd meddwl a chorfforol cyffredinol y claf yn fawr iawn. Rydym wedi darparu rhestr o erthyglau perthnasol o gyfnodolion MA Healthcare sy’n mynd i’r afael â’r maes hwn, gan roi ymchwil, gwybodaeth ac awgrymiadau i staff y GIG a fydd yn cefnogi eu gwaith a’r ffordd y byddant yn gofalu am eu cleifion  

Poen a Rheoli Poen