Rebecca Meyrick
Rebecca Meyrick

Swyddog Cefnogi'r e-Lyfrgell

NWIS

elh.nhs.wales/

Ty Glan-yr Afon

rebecca.meyrick@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Swyddog Cefnogi'r e-Lyfrgell

Rebecca ydw i, ond galwch fi yn Bex. Cyn dechrau gydag e-Lyfrgell GIG Cymru, treuliais 6 blynedd fel Swyddog Cefnogi Eiriolaeth yng Nghyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a Bro Morgannwg, lle bûm yn gweithio fel rhan o dîm i gefnogi cleifion a’u cynrychiolwyr trwy broses Gweithio i Wella GIG Cymru. Gwnaeth gwrando ar bryderon a phrofiadau cleifion o’r gwasanaethau yn GIG Cymru roi dealltwriaeth glir i mi o ddisgwyliadau cleifion mewn perthynas â’u gweithwyr iechyd proffesiynol a sut mae gweithwyr iechyd proffesiynol yn rhyngweithio â’u cleifion. Roedd ymgysylltu parhaus â chleifion, y cyhoedd, Llywodraeth Cymru a gweithwyr iechyd proffesiynol yn ganolog i fy swydd. Rydw i’n teimlo’n gryf dros hunan-rymuso, ac mae hwn yn faes rydw i wedi mynd ag ef â fi o fy ngyrfa ym maes Cymorth Eirioli Cwynion.

Yma, yn yr e-Lyfrgell, mae’n siŵr y byddwch yn fy ngweld yn rhoi cymorth gweinyddol mewn cyfarfodydd, megis mewn Bwrdd Gwasanaeth neu yn ein Grŵp Hyrwyddwyr neu Grwpiau Prosiect. Er hyn, byddwch yn aml yn fy ngweld i mewn digwyddiadau ac arddangosfeydd ynghyd â gweddill y tîm. Fi sydd wedi arwain ar ddarparu gweithgareddau ymgysylltu ar gyfer yr e-Lyfrgell. Felly, os oes gennych unrhyw syniadau ar gyfer hyrwyddo, neu os oes gennych unrhyw geisiadau hyfforddiant neu adborth, rhowch wybod i mi. Gallwch gysylltu â mi drwy elibrary@wales.nhs.uk oherwydd fi yw’r prif bwynt cyswllt yma hefyd. Cofiwch ddilyn @NHSWaleseLib ar ein platfformau cyfryngau cymdeithasol hefyd!