Neidio i'r prif gynnwy
Rachel Sully
Rachel Sully

Arbenigwr Llyfrgell

NWIS

elh.nhs.wales/

Ty Glan-yr Afon

02920 502731

rachel.sully@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Arbenigwr Llyfrgell

Dechreuais fy ngyrfa llyfrgell yn yr Amgueddfa Rhyfel Imperialaidd, lle byddwn i’n catalogio llawlyfrau ordnans, patrymau gwau, digideiddio Cyfnodolion Ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf (sydd bellach yn gronfa ddata sydd ar gael trwy ProQuest) ac yn gofalu am gasgliadau o gyfnodolion hanesyddol. Symudais i’r sector iechyd a llyfrgellyddiaeth iechyd yn 2013, gan weithio i’r Coleg Nyrsio Brenhinol mewn gwasanaethau cwsmeriaid yn hyfforddi defnyddwyr i chwilio am gronfeydd data a sefydlu’r gwasanaeth ymholi am hanes teuluoedd. Symudais i’r tîm datblygu casgliadau yn gynnar yn 2016, lle roeddwn i’n gyfrifol am reoli’r adnoddau electronig ar gyfer yr aelodau a datblygu gwasanaethau newydd fel caffaeliadau a ysgogir gan alw.

Yma yn e-Lyfrgell GIG Cymru, rwy’n gyfrifol am reoli’r e-Lyfrgell, sy’n cynnwys gwerthuso a chaffael e-Adnoddau cenedlaethol, monitro ein cyllidebau a datblygu adnoddau a gwasanaethau’r e-Lyfrgell yn barhaus. Rwy’n casglu manylion am ddefnydd ac yn ysgrifennu adroddiadau chwarterol a blynyddol ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau a chynlluniau cyfathrebu er mwyn cefnogi cyfeiriad strategol y Gwasanaeth e-Lyfrgell. Rwy’n cadeirio dau grŵp ymgynghorol er mwyn helpu i lunio’r e-Lyfrgell, ac maen nhw’n cyfarfod bob chwarter. Mae Grŵp Hyrwyddo’r e-Lyfrgell, sy’n cynnwys cynrychiolwyr defnyddwyr, yn helpu i lywio’r gwaith o gasglu a phrynu e-Adnoddau ar gyfer yr e-Lyfrgell a Grŵp Marchnata GIG Cymru, sy’n cynnwys Llyfrgellwyr GIG Cymru, i gefnogi’r gwaith o weithredu’r cynllun cyfathrebu.