John Dunkley-Williams
John Dunkley-Williams

Llyfrgellydd Arbenigol Dros Dro

NWIS

elh.nhs.wales/

Ty Glan Yr Afon, 21 Cowbridge Rd East

john.dunkley-williams@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Llyfrgellydd Arbenigol Dros Dro

Dechreuais fy ngyrfa mewn llyfrgelloedd cyhoeddus, lle bûm yn gweithio am 8 mlynedd, yn gyntaf fel llyfrgellydd cynorthwyol, ac wedyn fel y llyfrgellydd hanes teuluoedd a lleol.  Yn fy rôl ddiwethaf, byddwn i’n aml yn y gymuned naill ai’n trefnu neu’n gweithredu fel ymgynghorydd ar gyfer y digwyddiadau â thema treftadaeth ledled y wlad. Byddwn yn rhoi cyflwyniadau ar hanes lleol, teithiau treftadaeth ledled y wlad a byddwn i’n aml yn gweithio gydag ysgolion a chyngor y dref. Fel un o’r llyfrgellwyr mwy technolegol alluog yn y gwasanaeth, roeddwn i’n rhan o’r tîm bach a fyddai’n rhedeg gwefan y llyfrgell yn ogystal â’r cyfryngau cymdeithasol, ac roeddwn i’n gweithredu’r system rheoli llyfrgelloedd Cymru gyfan newydd mewn cydweithrediad â llyfrgellydd y system, gan lunio a darparu hyfforddiant i staff y llyfrgell a oedd yn gweithio ledled y wlad.

Yn fy rôl newydd, fy mlaenoriaeth ar hyn o bryd yw dilysu ac integreiddio’r system; ceisio lleihau nifer y manylion mewngofnodi gwahanol i gael mynediad at e-Adnoddau a systemau llyfrgell, fel bod gan ddefnyddwyr lai o enwau defnyddiwr a chyfrineiriau i’w cofio. Roedd hyn yn cynnwys sefydlu’r Grŵp Gweithio Technegol, sy’n cynnwys arbenigwyr o Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Gwasanaeth Llyfrgell GIG Cymru, Prifysgol Caerdydd a chyflenwyr. I’r un perwyl, byddaf yn parhau i weithio i sicrhau bod yr e-Lyfrgell mor gyfeillgar i ddefnyddwyr â phosibl o hyn ymlaen, er mwyn sicrhau bod yr holl adnoddau sydd ar gael i chi mor syml, hygyrch a defnyddiol ag y gallant fod.